Anasayfa
Kayıt İçin Gerekli Evraklar

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

2) Diploma Denklik Belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınır.)

3) Not Durumu Belgesi (transkript) aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, (Ortaöğrenim not ortalamasını gösteren belge)

4) Sınav Sonuç Belgesi, (yerleştirilme işlemlerinde kullanılan sınav sonucu)

5) Türkçe Yeterlik Belgesi, (Bu belgeyi ibraz edemeyen adaylar Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir.)

6) Vesikalık fotoğraf (6 adet)

7) Pasaportun onaylı fotokopisi ile pasaportun Türkçeye çevrili noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

8) Çift Uyruklu olarak kayıt hakkı kazanan adayların doğumla yabancı uyruklu olup sonradan TC vatandaşlığına geçtiklerine dair çift uyruklu olduğunu belgeleyen nüfus müdürlüklerinden alınacak “Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi, (Vukuatlı nüfus kayıt örneği kabul edilmeyecektir.)

9) Mavi kart ile başvuru yapan adaylar için mavi kartının fotokopisi veya vatandaşlıktan çıktığına dair belge.

10) Öğrenim amaçlı alınmış İkamet tezkeresinin onaylı örneği, (kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde kayıtlı olduğu okulun öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekir.)

11) Ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterliliğe sahip olduğunu gösteren belge,

12) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

*Kayıt hakkı kazanılan birimlerden gerekli görüldüğü takdirde ek evrak istenebilir. Kayda gelmeden önce kayıt hakkı kazandığınız okul ile iletişime geçmenizde yarar vardır.